oliva-costablanca

Oliva Nova Beach & Golf Resort

EEN BEVOORRECHTE OMGEVING IN HET BESTE LUXE RESORT VAN DE COSTA BLANC

Veel gestelde vragen

De kosten koper bedragen 13 tot 14% over de prijs van de woning, bestaande uit 10% BTW of overdrachtsbelasting, de notaris, de advocaat, de aansluiting van de nutsbedrijven, register en de leges.

Als u een pensioen of uitkering in Nederland ontvangt en emigreert naar Spanje kunt u zich inschrijven bij het Spaanse ziekenfonds, de securidat social.

U kunt zich ook privé verzekeren. De kosten liggen rond de € 65 en de € 120 per maand. U kunt ook een Europese kaart aanvragen bij uw verzekeraar in Nederland.

Uw woning dient net als in Nederland verzekerd te zijn met een opstal-en inboedelverzekering. Als u een hypothecaire lening heeft, verplicht de bank u dat ook.

Spaanse banken verstrekken hypothecaire leningen afhankelijk van de financiële situatie van de aanvrager en deze dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Aan niet-residenten wordt een maximale financiering verstrekt van 70% van de aankoopprijs of taxatiewaarde (de laagste van de twee). Het is daarom noodzakelijk om zelf een bijdrage te leveren van 43% (de resterende 30% plus de kosten koper) De hypothecaire lening wordt toegekend over een looptijd van maximaal 25 jaar voor niet-residenten.

Onroerendzaakbelasting (de IBI) impuesto sobre bienes inmuebles, bedraagt tussen de 0,4% en 0,9% voor residenten. De percentages variëren per gemeente.

Uw NIE nummer is uw fiscaal nummer. Dat kunt u aanvragen bij de Spaanse ambassade in Nederland of in Spanje bij de vreemdelingendienst. Onze advocaat kan ook uw NIE nummer aanvragen voor u.

Boven op de prijzen van de woningen komen er ook nog aankoopkosten bij.
Deze bedragen ongeveer 14,5% en bestaan uit:
• 10% BTW
• 1,5% tot 2% overdrachtsbelasting
• 0,8% advocaat kosten (plus 21% BTW over dat bedrag)
• De notariskosten rond de 1%
• De aansluitkosten voor het water en elektra
• Uw NIE nummer(s)
• De notariële volmacht
Als u koopt met een hypotheek, hou dan rekening met 3% extra kosten voor de administratie, notaris en registratie.

Wat zijn de jaarlijkse kosten voor uw woning in Spanje?

Het hebben van een woning in Spanje brengt ook een aantal vaste lasten en jaarlijkse terugkerende belastingen met zich mee.

Deze is vergelijkbaar met de OZB in Nederland. De waarde wordt bepaald aan de hand van de kadastrale waarde van de woning en deze wordt bepaald door de gemeente waarin de woning is gelegen en zal lager zijn dan de aankoopprijs.
Ook het percentage wordt door dezelfde gemeente bepaald.
Bij een eigendom rond de € 200.000,- zullen de kosten tussen de € 300 en € 400 zijn.

Als u een pensioen of uitkering in Nederland ontvangt en emigreert naar Spanje kunt u zich inschrijven bij het Spaanse ziekenfonds, de securidat social.

U kunt zich ook privé verzekeren. De kosten liggen rond de € 65 en de € 120 per maand. U kunt ook een Europese kaart aanvragen bij uw verzekeraar in Nederland.

Als niet Resident in Spanje zonder inkomsten van verhuur van de woning, wordt er een forfaitair inkomen toegekend tussen de 1,1% en 2%.
Over de kadastrale waarden hierover dient 19% belasting betaald te worden.
Bij een eigendom rond de € 200.000 zullen de kosten tussen de € 500 € 600 zijn.

Wanneer de woning wordt verhuurd dient er 19% belasting over de opbrengsten betaald te worden. Kosten die gemaakt worden om de verhuur mogelijk te maken zijn aftrekbaar; denk hierbij aan onder andere water, elektra, internet, tv, verzekeringen en de community kosten.

Deze kosten betaalt u voor het gebruik en onderhoud van eventuele gemeenschappelijke voorzieningen zoals het zwembad, de tuin, de parkeervoorziening en de liften.
Het spreekt voor zich dat hoe meer voorzieningen er zijn, hoe hoger de kosten zullen zijn.
Kosten kunnen variëren van € 45 tot € 125 per maand.

Dit bedrag is per gemeente verschillend, maar komt meestal neer op een bedrag van rond de € 400 per jaar.